Ամփոփիչ առաջադրանքներ

1.Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա) 57,3=57+0,3 բ) -12,07=0,93-13

2. Տրված սովորական կոտորակը գրել տասնորդական

կոտորակի տեսքով:

ա) 3/4=0,75 բ ) 37/25=1,48

3. Տրված տասնորդական կոտորակը գրել սովորական

կոտորակի տեսքով:

ա) 3,57=3 57/100 բ ) 0,007=7/100

4.Տրված սովորական կոտորակը գրել անվերջ պարբերական

տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա ) 1/3=0,3(3) բ ) 1/7=0,(142857)

5.Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը գրել

սովորական կոտորակի տեսքով:

ա) 0,3(4)=31/90 բ) 0, (3)=1/3

Գտնել արտահայտության արժեքը

(∛ 16)*(∛ 16)2, 0,1/(0,1)5

7.Ազատվել հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/√7 +1 , բ) a2-b2/√a +√b

8.Կատարել գործողություն:

ա) (a-2/3):a1/3 , բ) (a-5/8)0,4 *a0,25

9.Գտնել արտահայտության արժեքը:

ա) ((√7)-2)-2 , բ) ((√3)4)-1/2

10.Քանի ռադիան է:

ա) 300 բ) 3000

11. Քանի աստիճան է:

ա) 3π/5ռադ , բ) -7π/12 ռադ

12.Արտահայտել ռադիաններով:

ա) հավասարակողմ եռանկյան անկյունները

բ) հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան անկյունները

13.Գտնել արժեքը:

ա) sin(9π/4) ,

բ) sin π/6 + sin π/4 + cos π/4

գ) tgπ/3 * ctg2π/3 + sin π

14.Որ քառորդում է α-ն, եթե

ա) α =87բ) α=37π/6

Advertisements

The problems teenagers

The life of a teenager can be complicated sometimes. It is a difficult age and there are many problems on the way of becoming adults. For example, the choice of free-time activities, parent-child misunderstanding, the choice of future profession, dealing with the first love and so on. All teenagers have their own views on their life and future. They often stay alone with their thoughts because nobody seems to understand them. In this situation it’s better to talk to someone who is more experienced in life matters. One of the most common problems is the misunderstanding between teens and their parents. It has always been a problem but each generation becomes more difficult than the previous. Teenagers think that they are old enough to have their own opinion, while their parents don’t take their opinion into account. It is not right. Adults should try to give more attention to their children especially at such a difficult age. Teenagers also need more freedom of choice and less pressure. They are the future of our country and a lot depends on what kind of people they will become. The problem of drug is also actual at this age. Many teenagers suffer from drug addiction. It often leads to health problems and serious consequences. Other issues include smoking and drinking alcohol. Teenagers often meet their first love. It is a wonderful time for them and one of the best stages of life. This event stays in one’s memory forever. Unfortunately, the first love can have unhappy endings. It leads to problems in communication even with the best friends. Clearly there are a lot of problems in teenagers’ lives. However, there are some wonderful moments that can happen only when you are young. So, it’s better to enjoy the time!

Թանահատի վանք (Թանադեհի վանք)

Պատմիչները հիշատակում են Թանահատի (Թանադեհի վանքը) 8-րդ դ.-ից։ Այն եղել է միջնադարյան Հայաստանի կրոնական ու մշակութային նշանավոր կենտրոններից։

Վանքի գլխավոր եկեղեցին` Սբ Ստեփանոսը (1), կառուցվել է 1273-1279 թթ.` Պռոշյան իշխանների հովանավորությամբ։ Այն ներքուստ խաչաձև է, չորս անկյուններում ավանդատներով (արևելյան-ները երկհարկ են), արտաքուստ` ուղղանկյուն, 12-նիստանի սլացիկ թմբուկով և հովանոցաձև վեղարով գմբեթով։ Հարավային պատին քանդակ-ված է Պռոշյանների զինանշանը` արծիվ, ճանկերում` գառ։

Հուշարձանին հյուսիսից կից է Սբ Նշան միանավ եկեղեցին (2)` կառուցված 13-րդ դ.։ Ուշագրավ է մուտքի բարավորի որսի տեսարան պատկերող բարձրարվեստ հարթաքանդակը։ 1970 թ. վանքի հարավարևմտյան կողմում պեղումներով բացվել են զույգ ավանդատներով միանավ եկեղեցի (3), աշխարհիկ շենքեր և 13-14-րդ դդ. բազմաթիվ տապանաքարեր, իսկ արևմտյան կողմում` քառակուսի հատակագծով գավիթ։

Գիտնականների մի մասի կարծիքով` այս վանքին կից գործել է Գլաձորի համալսարանը` միջնադար-յան Հայաստանի ամենանշանավոր կրթական հաստատությունը, հիմնադրված 1282 թ., որտեղ ուսումնասիրել են բնագիտություն, մաթեմատի-կա, աստվածաբանություն, երկրաչափություն, աստղաբաշխություն, տոմարագիտություն, մանրանկարչություն և այլ առարկաներ։ Գիտնա-կանների մեկ այլ խումբ կարծում է, որ Գլաձորի համալսարանի տեղը (աղբյուրներն այն անվանում են Աղբերց վանք) դեռևս անհայտ է։

Գլաձորում ուսանել են պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը, փիլիսոփաներ Եսայի Նչեցին և Հովհան Որոտնեցին, ճարտարապետ Մոմիկը, մանրանկարիչներ Թորոս Տարոնացին և Ավագը։


Տեքստը տրամադրել է ՀՀ մշակույթի նախարա-րության «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ը։ Խմբագրումը` ԻԿՕՄՕՍ Հայաստան ՀԿ-ի և Կարեն Մաթևոսյանի («Մոմիկ մանրանկարիչ» գրքի համահեղինակ և «Մոմիկ» գրքի հեղինակ) ։

Հաշվետվություն

Երկրորդ կիսամյակը սկսվեց ճամբարով, որի ընթացքում չհասցրեցինք ձանձրանալ։ Մասնակցել եմ մի շարք բանավեճերի հասարակագիտուցյան և էկոլոգիայի։Վարել եմ առավոտյան ընդհանուր պարապմունք, ամանորյա տոների Նախօրյակին այցելել ենք Ծաղկաձոր և շատ լավ ժամանակ անցկացրել։ Վերանորոգել եմ տակառներ և մասնակցել եմ ակտիվ գինեգործության դասերին։Շատ հետաքրքիր դասեր  ենք անցկացրել նաև Բնագիտությունից, Բազմաթիվ վարժություններ կատարել ենք Մաթեմատիկայից։ հետաքրքիր էր նաև մասնակցել անգլերենի դասերին։Շատ նոր փաստեր իմացա նաև Հայոց պատմության դասերից։

Ինձ բաց թողեք Ես գնամ

Չէ, ժամանակն է կարծես,
Ինձ բաց թողեք, ես գնամ:
Թող ամեն ինչ մնա ձեզ
Ինձ բաց թողեք, ես գնամ:
Քանի շնչում եմ մի քիչ
Եվ մնում եմ դեռ մի քիչ
Իմ երեսի ջրով ես, —
Ինձ բաց թողեք, ես գնամ:
Դեռ մոր ծիծը բերանում —
Իմաստուն է երեխան…
Էլ ո՞վ կա, որ խրատես,
Ինձ բաց թողեք, ես գնամ:
Ինչ իմ աչքով չտեսա,
Ձեր աչքերով կտեսնեմ,
Ի՞նչ ասել է. «մնա, տես»,
Ինձ բաց թողեք, ես գնամ:
Թմրել են սիրտ ու գլուխ…
Ոչ ծիծաղն է մի ծիծաղ,
Ոչ էլ ցավն է ցավի պես,
Ինձ բաց թողեք, ես գնամ:
Կայմ ու կողերը ջարդված,
Անառագաստ ու անղեկ
Եվ անդրոշ նավի պես
Ինձ բաց թողեք, ես գնամ:
Իմ առնելիքը առա
Եվ տալիքը տվի…
Եվ բախտից գոհ եմ այնպես,
Ինձ բաց թողեք, ես գնամ:

Olivia’s story

Olivia was sitting at her desk, writing a story. It was about a far away planet , XR017. Lost of people were living on the planet and there wasn’t enough space for everyo, so the Present of XR017 sent five spaceship to find out more about the Earth. As they were getting near the Earth , four of the spaceship caught fire. Only one of them got to the Earth and landed safely. In it was…